Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 842/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r.

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1997

II FSK 1506/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2001 r.

II FSK 1507/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości za 2002 r. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Olsztynie; (...).

I SA/Sz 272/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uzupełnienia decyzji

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2001r.

I SA/Ol 210/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2005r. Oddala skargę

I SA/Ol 440/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2002r.

I SA/Ol 559/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003r.

I SA/Ol 560/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004r.
1   Następne >   +2   4