Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

IV SA/Po 304/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w P. w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA 1783/92 - Wyrok NSA z 1993-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania