Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Po 719/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi

III SA/Lu 610/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia o przekazaniu sprawy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 1/