Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowo

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

skargę Przedsiębiorstwa Kompleksowej Automatyzacji w W. na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego za 1990 r.

SA/Sz 540/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia