Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 569/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

IV SA/Wa 402/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza

II OSK 584/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1076/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza

IV SA/Wa 415/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie nałożenia opłaty sanacyjnej

IV SA/Wa 1978/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

IV SA/Wa 1081/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza

IV SAB/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 1441/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100