Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 272/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi M. P. i D. M. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 103/12

III SA/Gd 816/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-01

Sprawa ze skargi B. F. oraz E. K. - F. na Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SAB/Gd 3/12

I OSK 2379/12 - Wyrok NSA z 2013-03-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi P.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 504/11

I OSK 3047/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi W.C. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Szprotawy grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie II SAB/Go 32/11 uchyla zaskarżony wyrok i

II OSK 2865/12 - Wyrok NSA z 2013-03-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej D.G. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. G. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 446/10

II OSK 2729/12 - Wyrok NSA z 2013-03-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej A. K. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. K. na Burmistrza D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 171/11, w przedmiocie uiszczenia opłat za zorganizowane odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Kr 98/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. po wyroku uchylającym I. wymierza Staroście W. grzywnę w wysokości 1000 / tysiąc/ złotych; II. nie stwierdza rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Starosty W. na rzecz skarżącego S.P kwotę 200 / dwieście /złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Wa 2304/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-15

Sprawa ze skargi W.S. na Wójta Gminy [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 147/12

II SA/Wa 2306/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 150/12

I SA/Wa 334/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi R. W., I. W., M. R., E. K., M. W., M. K. i J. G. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 223/12