Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 278/18 - Wyrok NSA z 2018-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 700/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Skarga M. S. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

I SA/Wa 1273/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 510/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Skarga M. S. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I SA/Wa 1974/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1978/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 2261/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1782/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1977/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 2612/17 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4