Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Po 99/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-12

skarg 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz A. T. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 'B' z siedzibą w G. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

IV SA/Wa 1840/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Weterynaryjnej - Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bk 81/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie nakazów i zakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

II SA/Łd 82/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu i zaprzestania wprowadzania do obrotu produktu biobójczego oraz uiszczenia opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych

II SA/Sz 917/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarza Weterynarii w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu na czas określony do zakończenia postępowania wyjaśniającego

II SA/Sz 458/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w S. w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego

II SA/Bd 984/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję K.-P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie kary pieniężnej

IV SA/Wa 1839/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Weterynaryjnej - Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bd 799/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie nakazu dostarczania i przeprowadzania analizy próbek pobieranych w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura

II SA/Ol 264/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie obowiązków weterynaryjnych
1   Następne >   2