Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Bd 1079/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności w zakresie składowania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego

II SA/Lu 160/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie opłaty za badanie laboratoryjne

II SA/Wr 137/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Podgórzyn w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn

IV SA/Wa 128/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty

IV SA/Wa 2643/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii S. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych

II SA/Lu 1049/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

II SA/Ke 13/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień stwierdzonych protokołem kontroli

II SA/Bk 81/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie nakazów i zakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

II SA/Lu 1049/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

II OSK 903/12 - Wyrok NSA z 2013-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4