Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

II SA/Op 578/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-04

Sprawa ze skargi M. K. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

VIII SA/Wa 404/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych