Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 427/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

IV SA/Wa 1818/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

II SAB/Lu 4/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody . w przedmiocie wniosku o stwierdzenie, że zespół pałacowo

IV SA/Wa 1778/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 365/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 435/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nabycia nieodpłatnie przez gminę własności nieruchomości rolnej

IV SA/Wa 784/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-31

skarg Gminy L. i S., P. L., P. L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 976/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 1583/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 194/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej położonej w K., stanowiącej własność W. S.
1   Następne >   +2   4