Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1260/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia całodobowej placówki opiekuńczej

I OZ 958/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

II SA/Bd 174/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-10-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku

I OZ 494/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej , Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu prowadzenia placówki bez zezwolenia

II SA/Go 547/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw od wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 397/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-23

Skarga [...] na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 22/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-28

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej w celu złagodzenia skutków suszy

II SA/Lu 582/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na skutek wniosku adwokat A. L. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Go 59/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II SA/Go 113/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2