Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 92/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważność uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

II SA/Lu 725/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie uiszczonej opłaty kancelaryjnej przez skarżących

I OZ 916/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 917/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 918/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 919/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 921/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 922/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 923/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 924/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu
1   Następne >   2