Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 724/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia cen biletów wstępu oraz karnetów wstępu dla osób korzystających z kompleksu basenowego

II SA/Lu 745/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Go 685/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-29

Skarga Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

II SA/Gl 338/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.