Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SAB/Ol 64/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-08

Skarga A.Z. na bezczynność Wójta Gminy w wydaniu zaświadczenia

VII SA/Wa 1895/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II OZ 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania

VII SA/Wa 1897/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OZ 321/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak [...] w przedmiocie pozwolenia na realizację robót budowlanych

VII SO/Wa 72/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

Wniosek Związku T. [...] w Ł. o wymierzenie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi