Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Kr 656/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-27

skargę Nadleśnictwa P. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie wymiaru podatku leśnego.

II SAB 82/94 - Postanowienie NSA z 1995-01-05

skargę Kazimierza Sz. na akt administracyjny Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w W. w przedmiocie odwołania ze stanowiska nadleśniczego.

II SA/Gd 292/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-04-08

skargę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddziału Terenowego w (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przekazania nieruchomości rolnej Lasom Państwowym w celu zalesienia.

OPK 1/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-03-04

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Nadleśnictwa (...) od decyzji Wójta Gminy L. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku leśnego za 1994 r., po rozpoznaniu w dniu 4 marca 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 paździer...