Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 805/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Zażalenie na zarządzenie wstępne sędziego w sprawie II SAB/Wr 21/05 ze skargi na bezczynność SKO w Legnicy w przedmiocie w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na ścieki