Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 427/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie mianowania na stopień nauczycielski

II SA/Po 341/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

IV SA/Po 985/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję W. Kuratora Oświaty w P. w przedmiocie oceny dorobku zawodowego

IV SA/Po 31/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie mianowania na stopień nauczycielski

II SA/Po 207/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

IV SA/Po 326/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego,

II SAB/Po 20/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

IV SA/Po 558/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w przedmiocie mianowania na stopień nauczycielski

II SA/Po 809/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie statusu nauczyciela mianowanego;

II SA/Po 183/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
1   Następne >   2