Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Ke 1028/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Go 669/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Go 700/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w G. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Ke 124/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 712/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 87/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 172/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z opieki zdrowotnej

II SA/Ke 243/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 700/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Ke 543/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   3