Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 1028/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

I OW 167/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przyznania D. T. prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, posiłku oraz uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

I OW 172/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. W. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

I OW 52/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. A. o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Go 669/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Go 700/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w G. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Ke 124/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 712/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 87/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej
1   Następne >   3