Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Rz 1094/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczeg w Rzeszowie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji

II SA/Rz 1095/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

III SA/Wr 548/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję K. W. P. we W. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Wr 617/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Wr 618/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

IV SA/Po 388/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy

III SA/Wr 14/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Wr 826/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. nr [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów

III SA/Wr 145/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję S K O we W, w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Wr 272/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie skierowania na badania kontrolne w celu sprawdzenia istnienia bądź braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii B
1   Następne >   3