Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Op 239/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 248/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II OSK 714/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

I SA 370/84 - Wyrok NSA z 1984-09-18

skargę Józefy M. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zarządzenia przeprowadzenia pomiarów kontrolnych pola elektromagnetycznego.

II SA/Ke 560/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II OW 112/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego z [...] lipca 2018 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Bolesławieckim przez wskazanie organu właściwego w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

II OSK 3311/17 - Wyrok NSA z 2019-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 931/18 - Wyrok NSA z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo