Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1623/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sztumie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 844/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA 2473/01 - Wyrok NSA z 2003-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zezwolenia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów

IV SA/Wa 1276/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1277/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Lu 1666/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Wr 19/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

II OSK 2589/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2897/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów

IV SA/Wa 2694/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania