Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II OSK 1408/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej kategorii gminnej

II SA/Gl 385/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach

IV SA/Wa 1887/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 202/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bulkowo , nr 307/XXXV/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 138/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie warunków zabudowy odmówić Spółdzielczemu Zrzeszeniu Budowy Domów Jednorodzinnych A w likwidacji sporządzenia uzasadnienia postanowienia sygn. akt II SA/Gd 138/0

II OZ 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-25

Wniosek o przyznanie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Kaliszu

II OZ 1121/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 595/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. , Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na nieczystości płynne

II OZ 1126/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100