Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 2183/13 - Wyrok NSA z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1009/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 859/11 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Wr 353/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji Prezydenta W., nr [...]. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej zadaszenie balkonu wraz z przebudową otworu okiennego na dodatkowe wejście na balkon mieszkania przy ul. M. [...] we W.

II OSK 2895/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

II SA/Lu 523/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1048/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1475/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-26

skarg Prokuratora Rejonowego w N. i K.S. na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1011/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania;

II SA/Kr 678/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   10