Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 100/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi Z. R., na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we W. , nr [...],

IV SAB/Wr 31/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 310/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Bk 1049/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawieustalenia stopnia niepełnosprawności

IV SAB/Wr 37/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania sprawy i wydania decyzji.

IV SA/Gl 117/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 184/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia podania w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...], nr [...] zawieszającego postępowanie administracyjne

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

IV SAB/Wr 299/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego na wniosek z września 2013 r.,

III SA/Gd 995/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   76