Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1656/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 547/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 179/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-26

Sprawa ze skargi K. C. na pismo SKO w B. w przedmiocie informacji w sprawie zasiłków celowych

II SA/Sz 574/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 627/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 2274/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

Sprawa ze skargi T. C. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej [...] Miasta W. w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

II SA/Rz 24/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1350/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy w zakresie dożywiania

II SA/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   +2   +5   +10   57