Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 1004/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 2/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 792/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w sprawie odmowy uzupełnienia postanowienia

III SA/Gd 56/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Rz 98/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia bezczynności Burmistrza [...]

IV SA/Wr 791/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w sprawie odmowy uzupełnienia postanowienia

I OZ 99/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 790/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w sprawie odmowy uzupełnienia postanowienia

I OZ 189/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

II SA/Op 604/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   54