Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 560/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi J. Z. w przedmiocie składek emerytalno

II SA/Op 149/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i celowego specjalnego

II SAB/Op 63/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Op 307/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego na remont budynku uszkodzonego w wyniku powodzi

II SA/Op 291/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego w związku ze skutkami poniesionymi w wyniku powodzi

II SA/Op 426/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej

II SA/Op 66/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 409/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 417/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-20

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   +10   15