Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 1335/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie nr [...] w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy

I SA/Gd 873/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-08

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.

III SA/Wr 591/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II FSK 1300/14 - Postanowienie NSA z 2017-02-08

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej P. [...] sp. z o.o. z siedzibą w S. (obecnie: A. [...] sp. z o.o. z siedzibą w S.) od wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt I SA/Gd 1287/13, w sprawie ze skargi P. [...] sp. z o.o. z siedz...

II SA/Sz 1218/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

III SA/Wr 1146/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. w przedmiocie niewybrania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) do realizacji przez 'A',

I SA/Po 1340/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 1340/16 w sprawie ze skargi na decyzję SKO

I SA/Po 1340/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 1340/16 w sprawie ze skargi na decyzję SKO

I SA/Ke 6/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z 2 listopada 2016 r. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100