Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Bk 652/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie nakładające grzywnę w celu przymuszenia oraz opłaty egzekucyjnej z powodu uchylania się od wykonania obowiązków związanych z rowem melioracyjnym

II OZ 183/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia K. B. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr ... w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia po...

II SA/Gd 541/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 1184/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku doprowadzenia rowu melioracyjnego do należytego stanu technicznego w kwestii zażalenia na postanowienie

II SA/Wr 5/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-22

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. nr (...) w przedmiocie zastosowania wykonania zastępczego oraz wezwania do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego

II SA/Wr 6/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-22

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. nr (...) w przedmiocie zastosowania wykonania zastępczego oraz wezwania do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego

II SA/Wr 746/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-19

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków wynikających z decyzji dotyczącej stanu technicznego budynku

II SA/Wr 222/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 601/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oraz stwierdzenia u...

IV SA/Wr 111/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. , [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej