Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 2245/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie zwrotu skargi wobec nieuiszczenia w wyznaczonym terminie należności tytułem opłaty skarbowej