Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 53/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ka 2791/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

IV SA 1628/97 - Wyrok NSA z 1999-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. (...). w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1294/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

II SA/Ke 9/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

IV SA 2327/01 - Wyrok NSA z 2003-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego

IV SA 1243/91 - Wyrok NSA z 1992-04-21

skargę Komitetu Obywatelskiego 'Solidarność' miasta J. na decyzję Wojewody W-kiego w przedmiocie rozbiórki ogrodzenia.

IV SA 2027/96 - Wyrok NSA z 1998-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę

II SA/Ka 2379/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

skargę Przedsiębiorstwa Kompleksowej Automatyzacji w W. na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego za 1990 r.
1   Następne >   3