Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-15

Skarga Marii i Jerzego W. i uchylił zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej w (...).

SA/Rz 209-210/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 1995 r.

SA/Rz 1562/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 rok

SA/Rz 1955/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

SA/Rz 802/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r.

SAB/Rz 44/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w R. w przedmiocie nie wydania decyzji