Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Bd 709/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

Sprawa ze skargi Sz. N. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

I SA/Rz 722/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wstąpienia skarżącego do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej