Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SAB/Bd 25/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość prowadzenia postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w B.

II FSK 1276/14 - Wyrok NSA z 2016-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. S. na przewlekłe postępowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

II FSK 1275/14 - Wyrok NSA z 2016-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

I SAB/Kr 7/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-09

Sprawa ze skargi P. S. na przewlekłość postępowania kontrolnego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego -

III SAB/Wa 35/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi H.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

III SAB/Wa 34/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi B.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.