Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Kr 707/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r, I .

I SA/Kr 1266/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2008

I SA/Kr 1535/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2008

I SA/Kr 263/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grybów, w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności, karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne, z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. F, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpo...

I SA/Kr 250/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

skarg 'M' Transport i Spedycja spółka jawna w T.- M. M. i M. M., przy uczestnictwie M. M., na decyzje SKO, w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym i w podatku od nieruchomości za lata 2003, 2004, 200

I SA/Kr 1005/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie wymiaru podatku leśnego na 2010 r.

I SA/Kr 1503/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-11

skarg T. B., na decyzje SKO, w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego za 2009 i 2010 rok

I SA/Kr 1712/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2012

I SA/Kr 800/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011r.,

I SA/Kr 1079/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2014 r., , ,
1   Następne >   2