Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

skargę Aleksandra K. na decyzję Wojewody W-skiego w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości.

SA/Bk 22/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-10

skargę Instytucji Filmowej Dystrybucji Filmów 'M.' z siedzibą w W. - Oddział w B. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1991 r.