Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 1276/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za maj 1996 r.

I FW 1/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I FSK 553/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2000 r.

I FSK 177/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Zielonej Górze Ośrodek Zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 1997r.

I FSK 663/06 - Wyrok NSA z 2007-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za listopad 2001 r.

I FSK 991/06 - Wyrok NSA z 2007-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Kielcach w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Po 1513/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług od września do grudnia 1997r.

I FSK 1067/06 - Wyrok NSA z 2007-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 1998 r.

I FSK 1068/06 - Wyrok NSA z 2007-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień

I FSK 1110/06 - Wyrok NSA z 2007-08-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Spółki A. na decyzje Izby Skarbowej w Krakowie , nr:[...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec 1999 r., kwiecień, maj i lipiec 2000 r.
1   Następne >   +2   +5   11