Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II SA/Bd 665/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przyznanie prawa własności nieruchomości gruntowej pod budynkami

II SA/Sz 776/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia ciężaru realnego z tytułu niezapłaconej ceny działki i inwentarza