Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 43/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 1995

I SA/Wr 3552/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok, zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę d powyższej zaległości

I SA/Wr 113/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania;

I SA/Wr 2281/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 1995 r.

SA/Sz 2022/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

I SA/Wr 2283/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za sierpień 1995 r.

FSK 73/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w Sz. w przedmiocie: podatku dochodowego od osób prawnych

III SA 1775/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 3908/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty w kwocie 6

SA/Rz 1455/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego I uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające go postanowienie SKO [...] II określa, że uchylone postanowienia nie podlegają wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku III zasądza od SKO [...] na rzecz skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   8