Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GZ 97/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w G. W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I GZ 146/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w G. W. w sprawie za skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Rz. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I FZ 326/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I GZ 161/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie podatku akcyzowego

I FZ 445/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 252/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 363/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. , nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od czerwca do sierpnia 2002 r.

I FZ 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia do grudnia 2008 r.

I FZ 54/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia do grudnia 2009 r.

I FZ 75/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...], w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I kwartał 2011 r. oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za kwiecień 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100