Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 197/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 389/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych

II SA/Lu 629/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie bezzwrotnego zasiłku celowego

II SA/Lu 485/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 195/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego, w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Lu 613/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 507/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 923/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy sporządzenia i wydania uwierzytelnionej kopii wywiadu środowiskowego

II SA/Lu 924/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 997/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie
1   Następne >   +2   +5   +10   14