Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 834/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

I OZ 974/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. , nr [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

I OZ 763/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

I OZ 15/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Osieck nr XI/68/08 w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

I OZ 330/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Osieck , nr XI/68/08 w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań