Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 900/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Rada Miasta G. nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FZ 1219/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w P. nr ... w przedmiocie wyboru i ustalenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych

II FZ 1221/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Rady Gminy M. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych