Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

IV SA/Wa 1448/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 886/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OSK 692/13 - Wyrok NSA z 2014-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie wykonania aktu nadania w części dotyczącej ustalenia granic działki

IV SA/Wa 2010/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji