Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Kr 4/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Giny P. w przedmiocie podatku rolnego

I SAB/Kr 4/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P., w przedmiocie podatku rolnego

I SAB/Kr 1/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi 'R'. L. R., S. S. Spółka Jawna w Z., na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w przedmiocie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów, i usług, za IV kwartał 2012 r.,

I SAB/Kr 8/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta B., w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004, 2005 i 2006

I SAB/Kr 13/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-30

skarg A. Sp. z o.o. w K., na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień i listopad 2012 r., , ,

I SAB/Kr 5/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-03

Sprawa ze skargi P. R., na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, za 2004r., -

I SAB/Kr 23/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi M.C. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2011r. do lipca 2012r.

I SAB/Kr 5/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

skarg M. L. na przewlekłość postępowań prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, marzec i kwiecień 2013 r.

I SAB/Kr 9/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-22

Sprawa ze skargi D. Sp.z o.o. w C., na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego, w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014r. i I kwartał 2015 r., ,

I SAB/Kr 2/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi J.F.na bezczynność SKO polegającą na braku rozpoznania wniosku o wyłączenie wójta gminy od udziału w postępowaniach podatkowych;
1   Następne >   2