Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OPP 69/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga G.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1118/17 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II GPP 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Skarga P.B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 3750/17 ze skargi na bezczynność Burmistrza Łomianek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 32/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 11/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego dla Ł. - Ś. w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 237/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność 'B' Spółki z o. o. w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2312/17 - Wyrok NSA z 2018-03-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Skarga S.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 127/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 76/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-07

Sprawa ze skargi I. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez 'A' w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 98/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bk 14/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   3