Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 21/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza

II SAB/Op 19/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania

II SAB/Op 15/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie nierozpoznania odwołania w sprawie zatrzymania prawa jazdy

II SAB/Op 27/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania