Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Op 7/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-16

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r.

II SAB/Op 76/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 55/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 42/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

II SAB/Op 3/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej w celach łowieckich

II SAB/Op 54/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 50/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-18

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 52/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 24/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu

II SAB/Op 61/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'
1   Następne >   2